top of page
  • Writer's pictureSon Thamanoonkul

“เข็มเหล็ก” ชูนวัตกรรมตอบโจทย์พลังงานสะอาด มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในงาน Future Energy Asia 2023“เข็มเหล็ก” ชูนวัตกรรมตอบโจทย์พลังงานสะอาด มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในงาน Future Energy Asia 2023 KEMREX นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคตของวงการก่อสร้าง เข้าร่วมเสวนา “Empowering SMEs for Decarbonization” ในงาน Future Energy Asia 2023 หรือ FEA 2023 นิทรรศการและการประชุมสุดยอดด้านพลังงานระดับภูมิภาค เพื่อร่วมสะท้อนแนวคิดการดำเนินธุรกิจมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน ผ่านการผลักดันงานวิจัย-นวัตกรรม เสริมศักยภาพมาตรฐานที่ตอบโจทย์วงการธุรกิจก่อสร้างไทย เป็นมิตร ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด “Foundation Hero” ตอบโจทย์พลังงานสะอาด มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zeroวันที่ 29 พ.ค.2566 นายประเสริฐ ธรรมมนุญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เข็มเหล็ก จํากัด ได้ร่วมแชร์มุมมองของอุตสาหกรรมในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ ในช่วงเสวนา “Empowering SMEs for Decarbonization” เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ยุคความเป็นกลางทางคาร์บอน ในฐานะผู้ประกอบการ KEMREX ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผลิตภัณฑ์ของ “เข็มเหล็ก” ภายใต้ชื่อ “KEMREX” ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย มีนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากที่ผ่านมาได้เตรียมความพร้อมผ่านการผลักดันงานวิจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจก่อสร้าง และลูกค้ามาโดยตลอด ยกตัวอย่างในงานก่อสร้างซึ่งต้องการฐานรากทั้งหมด 300 ต้น ต้องขุดดินและต้องใช้รถขนประมาณ 600 เที่ยว และต้องขนปูนอีก 600 เที่ยว รวมแล้วต้องใช้รถประมาณ 1,200 เที่ยว ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างสิ้นเปลืองและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เข็มเหล็กใช้รถเพียง 50 เที่ยวในการวางฐานราก 300 ต้น เกิดความแตกต่างชัดเจนในการลดคาร์บอนและลดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) และประหยัดพลังงานกว่า 95.83% ถือได้ว่าเข็มเหล็กเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน (Sustainable Product)


“เราทุกคนสัมผัสได้ว่าโลกร้อนขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นเวลากว่า 10 ปีติดต่อกันมาที่อุณหภูมิโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 องศเซลเซียส ซึ่งปัจจุบัน โลกร้อนขึ้น 1.1 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ปีค.ศ. 1750-1900 เป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการมองไปข้างหน้าในการพัฒนาธุรกิจจะต้องตอบโจทย์ทั้งความยั่งยืนของธุรกิจและความยั่งยืนของโลกควบคู่กัน ตั้งแต่กระบวนการผลิตและการใช้งานจะต้องก่อให้เกิดคาร์บอนน้อยที่สุด ทั้งนี้ “KEMREX” ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญใน Supply Chain ธุรกิจก่อสร้าง เพราะฐานรากมีสัดส่วนอยู่ที่ราว 10% ของการก่อสร้าง ธุรกิจฐานรากจึงนับว่ามีขนาดใหญ่มาก เมื่อก่อนใช้ปูนทั้ง 100% แต่ปัจจุบันเข็มเหล็กถูกพัฒนามาใช้แทนปูนได้ 100% รวมไปถึงการติดตั้งต่างๆ ก็ลดผลกระทบในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) และมลพิษทางเสียง (Noise Pollution) จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ได้พัฒนาไปสู่ศักยภาพที่เข็มเหล็กสามารถเป็นฐานรากของอาคารได้ถึง 8 ชั้นและเชื่อว่าเข็มเหล็กยังมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกเป็นจำนวนมากเพื่อตอบโจทย์ Sustainable Product และรอการสนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้อย่างแท้จริง” นายประเสริฐ กล่าว


นอกจากนี้เข็มเหล็กได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน คือการดีไซน์เข็มเหล็กเพื่อติดตั้งและทำโครงค้ำยันต้นไม้ โดยเป็นการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องจากพื้นที่ในเมืองมีการปลูกต้นไม้ด้วยการไปขนต้นไม้จากที่อื่น ต้นไม้ที่ถูกขนมาไม่มีรากแก้ว เมื่อเจอลมก็ล้ม เข็มเหล็กจึงพัฒนาให้เป็นรากแก้วของต้นไม้รวมไปถึงการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจความสมบูรณ์ของต้นไม้ อาทิ การฝั่งเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจจับระบบน้ำ ปุ๋ย ความชื้นของดิน และประมวลผลว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้ต้นไม้เหล่านั้นเติบโตได้สมบูรณ์ในทุกต้นอีกด้วยFuture Energy Asia 2023 หรือ FEA 2023 ถือเป็นนิทรรศการและการประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานชั้นนำของภูมิภาค โดย กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. และ ปตท. จัดขึ้นเพื่อตอบรับการลงทุนด้านนวัตกรรมและความต้องการโซลูชันด้านพลังงานที่ขยายตัวมากขึ้น โดย Future Energy Asia นับเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทั่วโลก พร้อมเปิดพื้นที่ให้กับ SMEs และนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกัน0 views0 comments

Comments


bottom of page